[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window графична среда IV част)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

ускоряване при UTF-8:

При изпитанията с различни "Window Managers" бе забелязано забележимо по-бавно пускане при кодова таблица UTF-8. Тъй като това бе общо за всички от тях, проблема вероятно не е в средите и toolkit-ите, които те ползват, а по-скоро в X Window. И наистина забавеното пускане се дължи на X Window. Въпреки, че на системата има качени няколко шрифта за азиатски кодови таблици, като че ли това не е достатъчно. В момента, не е ясно къде е точно проблема, но може да се ускори изпълнението на приложения при UTF-8, като се промени файла: "/usr/X11R6/lib/X11/locale/en_US.UTF-8/XLC_LOCALE". В него трябва да се премахнат частите свързани с азиатски кодови таблици. Това може да стане и като се постави # в началото на редовете. В примера по-долу е показан малък фрагмент от файла след такава промяна:

....
##  fs4 class (Korean Character)
#fs4	{
#	charset	{
#		name	KSC5601.1987-0:GL
#	}
#	font	{
#		primary	KSC5601.1987-0:GL
#	}
#}
....

Бел: добавените символи са оцветени в синьо и многоточията не са част от файла.

Например след тази промяна, blackbox при UTF-8 се пуска също толкова бързо, колкото и при осем-битови кодови таблици.


xprofile:

На страницата за настройване на X Window II част, в частта "клавиатурна подредба", бе посочено, че може да се използва командата setxkbmap и бе показан пример за параметрите, с които да се изпълнява. На Slackware скриптовете за X сесиите изпълняват и командите от "xprofile" файловете, ако съществуват. Те са аналогични на profile файловете при командните интерпретатори, но са предназначени да се изпълняват само при X сесия пусната от "Display Manager". Командите, общи за системата, се задават в /etc/xprofile. Потребителските команди се задават в ~/.xprofile. В него, например, може да се изпълнява командата "setxkbmap ...", с която да се зададе клавиатурна подредба, подходяща за потребителя. Трябва да се има предвид, че командите от тези файлове не се изпълняват, ако графичната среда се пусне с "startx ...".

Потребителски профил и X Window >>Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]