[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: gnome)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

gnome (GNOME Desktop Environment)

Slackware 10.1 е комплектован с gnome версия 2.6.1/2.6.2.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.gnome

Това е "работна среда" (Desktop Environment), и като такава, освен Window Manager (metacity), включва file manager (nautilus), терминал (gnome-terminal) и много други. Тъй като е работна среда, не се очаква бързо пускане. Средата използва fontconfig. При първоначално пускане вместо символи на кирилица се появиха правоъгълници с малки шестнадесетични цифри в тях. Това е признак, че се използва gtk2 и използвания шрифт е без кирилица. Следващите две картинки нагледно показват разликите при кодова таблица ISO8859-5, преди и след донастройването на fontconfig, както е описано [тук]:

gnome before
преди
gnome after
след
Бел.: щракнете с мишката върху картината, за да се покаже в реален размер

При програмата xmms (X Multimedia System), която използва gtk, няма промяна в резултатите. Затова и няма да се изпита отново. GNOME включва собствена терминална програма и ще бъде изпитан с нея, вместо с xterm. Резултати:

Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Няма проблеми с кирилица и българския език в менютата. В заглавията на прозорците кирилицата излиза. Изпитанието с gnome-terminal пропадна, като са показани резултатите за аргументите "-Т кирилица" и за "-t кирилица".
bg_BG.CP1251 Също като ISO8859-5
bg_BG.KOI8-R Също като ISO8859-5
bg_BG.UTF-8 Също като ISO8859-5, като изпитанието с gnome-terminal успя, както може да се види [тук]. Както се вижда, обаче, помощните сведения, изведени на терминала, са подредени ужасно.

Заключение: GNOME както винаги е с прекрасен графичен дизайн. Българският превод е добре. Кирилицата е безпроблемна само при UTF-8. Така например, за да може текстовия редактор gedit (gnome-text-editor) да работи с файлови имена на кирилица, при осем-битови кодови таблици, трябва да се зададе, в обкръжението, променливата G_BROKEN_FILENAMES, като стойността е без значение. Името на променливата е интересно. Всъщност работата с различни кодовите таблици в GNOME е BROKEN. Допълнително бе забелязано, че системните дневници (log-file) съдържат съобщения на потребителския език и кодова таблица! Те бяха пълни със съобщения на български, но в различни кодови таблици. Очевидно е, че проекта има проектни проблеми с езиковата подръжка. Като че ли черна котка му е минала път.


Обобщение >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]