[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: обобщение)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Настройване:

Резултата на направените изпитания, показват, че най-лесно и с най-малко усилия поддръжка на български език се постига при кодови таблици ISO8859-5 и KOI8-R. При ISO8859-5 се получи малко преимущество, защото при KOI8-R символите за кирилица в gtk приложения, като xmms, бяха дребни. За тези кодови таблици бе достатъчно да се направи следното:

 • да се изпълни командата (примера е само за ISO8859-5):
  # localedef -i bg_BG -f ISO-8859-5 bg_BG.ISO-8859-5
  (бел.: изисква качен пакет "glibc-i18n")
 • да се създаде файл "/etc/fonts/local.conf", със следното съдържание:
  <?xml version="1.0"?>
  <!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
  <fontconfig>
   <dir>/usr/lib/jre1.5.0_01/lib/fonts</dir>
  </fontconfig>
  (бел.: пакета "jre-1_5_0_01" трябва да се качи)

Езиковите настройки се задават в ~/.profile. Например за потребителите, които ще използват български, се добавя:

LANG=bg_BG.ISO8859-5
export LANG

Избор:

Класически WM:
Класически от разглежданите WM, са тези, които използват само основните X Window библиотеки. От тях twm, който е част от X Window, не може да се използва пълноценно за български език. Другия WM fvwm2, няма щастието да е част от пакета "x11-6.8.1" и бе премахнат. Третия от тях, blackbox, показа, че дори само с библиотеките на X Window, може да се създаде добро графично приложение. За всичките от тях проблемни и трудоемки са настройките на шрифтовете.

Приложения използващи gtk:
За xmms, единственото gtk приложение, което бе изпитано без донастройки, кирилица и български има само при кодови таблици ISO8859-5 и KOI8-R.

WM използващи fontconfig:
Двата изпитани: fluxbox и wmaker (WindowMaker), се провалиха по една или друга причина и бяха премахнати.

"Работни среди":
Всички изпитани работни среди: xfce, KDE и GNOME, използват fontconfig и това изисква на системата да има TrueType шрифт с кирилица. Изненада бяха резултатите за GNOME. Средата на XFCE се пуска бързо, от версия 4 използва gtk2 и fontconfig и показа стабилна работа при всички изпитани кодови таблици. От друга страна поддръжката на кирилица и български език в KDE е перфектна. На фона на тях, добрият графичен дизайн на GNOME не е достатъчен. Дали може да се спаси GNOME проекта или вече е твърде късно?


Резултат:

След изпитанията, качени на системата останаха:

 • blackbox
 • xfce
 • KDE
 • GNOME (за български език работи безпроблемно само при UTF-8)

Настройване на графична среда X Window (III част) >>

Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]