[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: blackbox)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

blackbox

Slackware 10.1 е комплектован с blackbox версия 0.65.0.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.blackbox

От blackbox(1) се разбира, че целта на този WM е да бъде зрително минимален и бърз.

Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Наистина се пуска бързо. Менютата не са преведени на български. При изпитанието с xterm, заглавието на прозореца съдържаше латински символи. Това можа да се настрой единствено, като в файловете описващи "изгледите", се указа изрично с -iso8856-5 в името на шрифта. След смяната на шрифта и превеждане на част от менюто всичко бе наред.
bg_BG.CP1251 Също като при ISO8859-5. Временно за тази кодировка, в xorg.conf бе добавен FontPath към директорията с шрифтовете Lucida (от jre пакета) и бе променен, по подходящ начин, файла fonts.dir.
bg_BG.KOI8-R Също като при ISO8859-5.
bg_BG.UTF-8 Средата се пуска бавно. Смяната на "изгледите" също е бавна. Програмите обаче се пускаха нормално. Изненадващо в заглавието на прозореца кирилицата се появи без никакви настройки.

Заключение: Като се има предвид целта на проекта, графичните възможности на blackbox са много добри, дори отлични. При осем-битовите кодови таблици средата наистина се пуска много бързо. Недостатък е, че в името на шрифта изрично трябва да се укаже кодовата таблица. Бе забелязано, че "изгледите" са настроени предимно за lucidasans-10, но някой използват други шрифтове. Обикновено lucidasans-10 е синоним на шрифт съдържащ само latin1 символи. Може би, с подходящи синоними (в font.alias), може да се настрой кирилицата, без промени във файловете описващи "изгледите". Забавеното пускана и смяна на "изгледите" при UTF-8 изглежда странно, но пък не изисква никакви допълнителни настройки. Засега настройките свързани с избора на шрифтове на кирилица са трудни за незапознати с X Window.

Менютата не са преведени и всъщност са само на английски.

Този WM изглежда многообещаващ и определено има бъдеще. Трябва да му се помогне за подобряване на избора на шрифт при осем-битови кодови таблици, да се ускори пускането му при UTF-8 и да се преведе.


Български в fluxbox >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]