[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(въведение)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Увод:

Повода за тази статия са зачестилите запитвания във форумите, защо след качване на Slackware Линукс 10.1, при избиране на български, излизат квадратчета в KDE или правоъгълници с цифри в използващите GTK, като GNOME и XFCE, графични среди.

В статията ще бъде показано как да се "българизира" работната среда. Ще бъдат показани наблюдаваните проблеми, настройките, които трябва да се направят, за отстраняването им, както и някой подобрения. Ще бъдат показани резултатите от изпитанията с различни графични среди при български настройки. Изпитанията, ще бъдат направени като се използват само наличните на оптичните дисковете пакети с програмно осигуряване. След това ще бъдат качени допълнителни шрифтове и ще бъдат изпитани избрани графични среди.


Качване:

Преди да започне качването, бяха проверени контролните суми на дискове. Тъй като целта на статията е система работеща на български, самият процес няма да се разглежда.

Бяха качени всички възможни графични среди, както и бяха избрани пакетите glibc-i18n и jre-1_5_0_01, които ще използват по-нататък. Също така бяха избрани и пакетите kde-i18n-bg и koffice-i18n-bg.

При изпитанията ще се използват няколко потребителски имена, включително и свръх-потребителя root, като за улеснение всички потребителите ще са без пароли. Затова, от съображения за сигурност, не са направени настройки на мрежата. Ще се използва само loopback интерфейса.


Езикови настройки >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]