[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: wmaker)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

wmaker (Window Maker)

Slackware 10.1 е комплектован с wmaker версия 0.91.0.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.wmaker

От wmaker(1) се разбира, че основната цел е била да изглежда като NextSTEP.

Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Пусна се бързо. Менютата са предимно от малки правоъгълници. При изпитанието с xterm липсва кирилица в заглавието на прозореца.
bg_BG.CP1251 Също като при ISO8859-5.
bg_BG.KOI8-R Също като при ISO8859-5.
bg_BG.UTF-8 Също като при ISO8859-5, но бе забелязано по-бавно пускане.

Правоъгълниците в менютата показват, че са преведени, но липсва подходящ шрифт. След прегледа на файловете в /etc/X11/WindowMaker/, бе установено, че се търсят предимно шрифтове "Trebuchet MS", "Luxi Sans". По веднъж са зададени Arial и Verdana. Първият не е изненада - wmaker, наред с twm, е част от CYGWIN средата. Вторият обаче, за съжаление, не съдържа символи за кирилица. Трябва да се отбележи, че wmaker използва fontconfig. Практика е, при изброяване на списък от шрифтове, да се завършва с serif, sans-serif или monospace. Това са обобщаващи наименования на шрифтовете описващи техния изглед. След направените допълнителни изпитания, бе установено, че за да се изписват символите на кирилица, обобщаващите наименования трябва да предхождат имената на шрифтове, налични в системата, но не съдържащи описания за кирилица. Определено вътрешния алгоритъм, за избор на подходящ шрифт, за съответната кодировка, не е добър.

При изпитанието с xterm, за кирилица в заглавието, не бе изписано нищо при осем-битовите кодировки. Проработи единствено при UTF-8.

Този WM има една много странна особеност: при пускане винаги създава, в поддиректории на ~/GNUstep, настройващи файлове, задаващи параметри на средата, описващи менютата, изгледите и т.н. Затова след всяка промяна в общите настройки, тази директория бе изтривана. При определени условия се създава файла ~/.xinitrc. За да се избегне това, в края на скрипта /usr/bin/wmaker.inst трябва да се закоментират редовете, който го създават.

Заключение: За многопотребителски операционни системи като Юникс/Линукс има негласно правило, да се използват общите настройки, които потребителя може да припокрие със свой собствени. Освен това е прието, имена на файлове и директории, за потребителски настройки, да започват с точка. За неспазването на тези основни правила, единственото, което заслужава този WM, е да бъде изтрит от системата. Лошия алгоритъм за избор на шрифт за кирилица, както и пълната липса на символи, когато заглавието на прозореца е на кирилица при осем-битова кодова таблица, допълнително утежняват положението.

Бел.: Да се изтрият файловете ~/.xinitrc създадени от него.

Премахнат!


Български в xfce >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]