[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: fluxbox)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

fluxbox

Slackware 10.1 е комплектован с fluxbox версия 0.9.12.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.fluxbox

От fluxbox(1) се разбира, че това е WM написан на C++ на основа на blackbox 0.61.0. Този WM използва fontconfig. Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Превъзходна поддръжка на кирилица в xterm. Менютата са частично преведени на български, но символите на кирилица изглеждат разбъркани. Това показва, че са в различна кодировка и че fluxbox не се справя с прекодирането.
bg_BG.CP1251 Екрана остана черен и процеса бе прекъснат. Странно е, че липсата на растерни шрифтове за тази кодова таблица, както и липсата на TrueType фонт с кирилица, се отразява толкова много.
bg_BG.KOI8-R Също както при ISO8859-5.
bg_BG.UTF-8 Пуска се толкова бавно, че за малко да бъде прекъснат. Резултатите от изпитанието са показани [тук].

Заключение: Използването на шрифтовете не е на ниво, например менютата при UTF-8 са абсолютно разочароващи - липсваха дори английските символи! Този проект изглежда мъртво роден и дори прастария twm е по-добър. Както бе отбелязано, fluxbox е на основа на blackbox, но blackbox се представи много добре. Освен това fluxbox, за разлика от blackbox, използва fontconfig. Допълнително бе изпитан и при настроен fontconfig, както бе описано преди, но без ефект.

Много интересно бе поведението на fluxbox при locale "bg_BG", т.е. без изрично да се задава кодова таблица. За целта системата бе настроена и с шрифтове '*-microsoft-cp1251'. Как става това е описано по-късно. Резултатите са много интересни:

 • Когато не е избрано заглаждане на шрифта, кирилицата излиза правилно в заглавието на прозореца, но не и в менютата, както се вижда [тук].
 • При избрано заглаждане (AntiAlias), кирилицата излиза правилно само в част от менютата. Резултата е показан [тук].
Освен проблеми с кирилицата и уникод, този window manager има и проблем с начина на настройване - при всяко пускане в потребителската директория ~/.fluxbox, се създават няколко файла, ако не съществуват. Това е доста странно поведение, защото нормално за УНИКС програми е, ако тези файлове липсват, да се използват общите такива.

При наличието на толкова други WM, за fluxbox няма място на системата.

Премахнат! Трябва да се премахне и от дистрибуцията!

Български в wmaker >>

Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]