[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: fvwm2)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

fvwm2 (F(?) Virtual Window Manager (version 2))

Slackware 10.1 е комплектован с fvwm версия 2.4.19.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.fvwm2

От fvwm2(1) се разбира, че целта е минимизирано използване на паметта, тримерен изглед на рамките на прозорците и поддръжка на работни площи. След първоначалните изпитания, бе установено, че поддръжката на кирилица не работи при никой от потребителите. Настройването на този WM при Slackware е в файла /etc/X11/fvwm2/system.fvwm2rc. Също така файла може да е в директория /usr/X11R6/share/fvwm/. В файла са зададените шрифтове -adobe-helvetica-... и fixed. След заместването им с -schumacher-clean-... изпитанията за кирилица пак пропаднаха. Оказа се, че fvwm2 не отчита текущата кодова таблица и в резултат на това, последните два елемента от името на шрифта не може да са '*' (звезда). Бяха създадени потребителски настройващи файлове ~/.fvwm2rc, в които, в името на шрифта, изрично бе зададено коя кодировка да се използва. Този файл описва и менютата, като за целта на изпитанието бе преведена малка част.

Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Никакъв проблем с кирилицата и българския език.
bg_BG.CP1251 След настройването на шрифтове за тази кодировка, резултата бе също като при ISO8859-5.
bg_BG.KOI8-R Също като при ISO8859-5.
bg_BG.UTF-8 Пълен крах - вместо символи на кирилица, излизат странни правоъгълници и квадратчета.

Заключение: Този WM наистина се пуска бързо. Въпреки, че проекта е започнат след 1995 година, графичния дизайн не е ниво и е повлиян от една друга графична среда с плосък дизайн. Дори и днес не се доближава до тримерния изглед (за времето си!) на ЮНИКС от края на 80-те години на миналия век. Настройките за шрифтове и език са трудоемки и трябва да се използват лични настройващи файлове. UNICODE не се поддържа и изпитанията при UTF-8 завършиха с пълен неуспех. За fvwm2 може би има място в музея, но не и в системата! Необяснимо е, защо дори не е преместен в директория pasture на дистрибуцията.

Премахнат!


Български в blackbox >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]