[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Изпитания:

Изпитанията ще бъдат проведени за наличните "Window Manager" (WM) или "Desktop Environment" (DE). За всеки от четиримата, създадени, потребители ще бъде изпълнена командата "startx /etc/X11/xinit/xinitrc.XXXX", където XXXX е проверявания WM или DE. След това, при вече пусната графична среда, в терминал (xterm или собствен, ако има към DE), ще бъде изпълнена командата "date". От терминала ще пусне командата "xterm -T кирилица", за да се провери дали може да въведем кирилица и как излиза кирилица в заглавието на прозорците (1).

При "Desktop" средите ще се пусне и програмата xmms (X Multimedia System). Това е програма използваща toolkit-та gtk ("The GIMP Toolkit") версия 1.2. Gtk версия 1.x не използва fontconfig, а се използват шрифтове настроени по "класическата схема". При gtk приложенията, липсващите символи в шрифта се изобразяват с правоъгълник съдържащ нули и единици

Преди да започнат изпитанията, ще бъде направен един малък трик. Ще бъдат настроени класически X Window програми, като например xterm, да използват шрифтове на кирилица. За повече сведения, трябва да се прегледа дяла RESOURCES от X(7). За всеки от четиримата примерни потребители ще бъде създаден файл ~/.Xdefaults със следното съдържание:

*Font: -schumacher-clean-medium-r-normal--*-120-*-*-c-*-<registry-encoding>

, където стойността на <registry-encoding> е различна за всеки потребител и е описана в таблицата:

      
потребител кодова
таблица
стойност за
<registry-encoding>
user1 ISO8859-5 iso8859-5
user2 CP1251 x(2)
user3 KOI8-R koi8-r
user4 UTF-8 iso10646-1

При "Desktop" средите, изпитанията ще бъдат проведени два пъти. Първоначално без никакви донастройки, така както е при слагане на Slackware. След това ще бъде настроен fontconfig, както е описано [тук]. Ще бъде показано как изглежда средата преди и след промяната, а резултатите и коментарите ще са само за състоянието след промяната.


Български в twm >>

 1. Определящ, за кирилица в заглавието, е използвания Window Manager
 2. При кодиране в CP1251, за <registry-encoding> трябва да се посочи microsoft-cp1251. По принцип Линукс дистрибуциите, не идват готови за CP125X, защото това са специфични фирмени стандарти. Преформатирането на някой от файловете описващи растерния шрифт -schumacher-clean-*, от международен стандарт като ISO 8859, към строго специфичен фирмен, е извън обхвата на тази статия.Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]