[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window графична среда I част)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Настройване на X Window:

Slackware 10.1 идва с графична среда X Window от X.org. Преди, на Линукс, се използваше само средата разработвана от XFree86.org. В Мрежата се намират достатъчно документи за двата проекта и тяхната история. Настройките им са еднакви, защото се основават на един и същи програмен код.

Параметрите на X Window се задават във файла /etc/X11/xorg.conf. Файла /etc/X11/xorg.conf-4 почти не се използва. За версията от XFree86, файла е /etc/X11/XF86Config-4, а ако го няма /etc/X11/XF86Config. Разбира се може да се използва и друго име на файл, но това не е предмет на тази статия.

Графичната среда идва с няколко програми за настройване:

 • xorgcfg (xf86cfg при XFree86)
  Тя е графична, но досега не е показала, че работи стабилно и нейното използване не се препоръчва.
 • xorgconfig (xf86config при XFree86)
  Тази програма работи в текстов режим. С нея графичната среда се настройва най-лесно. Изисква познания за хардуера и т.н. устройства (devices) и може начинаещи потребители, да са затруднят с отговорите. Настройващия файл, който се създава от нея, обаче е пълен с подробни бележки(1), които улесняват потребителите при промените в него.
 • X -configure
  При тази командата, автоматично се разпознава видео картата. Създадения от нея файл обаче е без бележки, но пък дава отлични сведения за видео-картата. Командата записва резултата от работата си в файла /var/log/Xorg.[N].log (преди XFree86.[N].log), където [N] е номера на т.н. дисплей.

Към X Window системата има достатъчно страници от ръководството свързани с настройването и различните управляващи програми(drivers). Примерно командата:

# grep man/man /var/log/packages/x11-6.8.1-i486-3

дава доста дълъг списък от файлове. Например файла /usr/X11R6/man/man4/mouse.4.gz съдържа сведения за серийна мишка и може да се прегледа с командата "man 4 mouse".


Тъй като на компютъра вече имаше качени и настроени Линукс операционни системи, бяха ясни настройките за мишка, клавиатура и видео-карта. В директория /etc/X11 файла xorg.conf-vesa бе копиран в xorg.conf и бяха нанесени подходящи поправки. Настройващия файл на X Window се състои от дялове. Тези, които могат да се повтарят, трябва да имат различни разпознаватели. По-долу са описани дяловете свързани с устройствата:

 • Клавиатура:
  Настройването става в дял InputDevice, където за Driver се задава "kbd". Може да се настрой повече от една клавиатура, като разпознавателя за входно устройство трябва да не се повторя.
  По-късно ще бъде показано как да се настрои българска клавиатурна подредба.
 • Мишка(2):
  Настройването на мишките става в дял InputDevice, в който за Driver се задава "mouse". Отделните входни устройства се различават по зададения разпознавател.
  Поради проблемно дъно, на изпитателната машина се използва серийна мишка. Мишката е стар модел и е само с два бутона. Бяха направени промени в съществуващата дял InputDevice, с Driver "mouse": Опцията "Protocol" "PS/2" бе заменена с "Microsoft", защото на този компютър "Auto" не сработва. За "Device" бе закоментиран реда с "/dev/mouse" и разкоментиран реда с "/dev/ttyS0", което съответства на първи сериен порт. Друго устройство е "/dev/psaux", което е за мишка свързана с "PS/2" интерфейса. Както е описано в настройващия файл, мишката може да се посочи, като /dev/mouse се направи да е символна връзка към истинското устройство. По-добро и по-елегантно е решението със символната връзка. Опциите "Emulate3Buttons" и "Emulate3Timeout" бяха разкоментирани, като за просрочка (timeout), стойността бе установена на "100". Мишката бе с два бутона, така че настройките за ZAxisMapping се пропускат.
 • Монитор:
  Настройките на мониторите са в дял Monitor, които трябва да са с неповтярящи се разпознаватели.
  В този дял най-важни са параметрите HorizSync и VertRefresh. Вижте ръководството на монитора за правилните стойности. Този дял може да съдържа и редове Modeline, които позволяват да се уточни ширината, височината и отместването на картината на екрана при съответната разделителна способност. При пусната графична среда, с помощта на програмата xvidtune може да се определи, кои са подходящите параметри.
 • Видео-карта:
  Тя се описва в дял Device, където Driver задава програмата за управлението за картата. Отделните видео-карти се различават по разпознавател.
  За видео-картата трябва да се избере подходящa програмата за управлението. За избор на програмата помага командата "X -configure", която бе описана по-горе, а също така и файла /usr/X11R6/lib/X11/Cards. Файла, обаче, не съдържа сведения за всички поддържани от програмите за управление видео-карти. Независимо, че видео-картата може да не е описана във файла, това не значи, че не може да се използва или не се поддържа. Програмите използвани в X Window се отнасят за интегралните схеми (chips) използвани в видео-картите. Te са качени в директория /usr/X11R6/lib/modules/drivers. Освен страниците от ръководството за видео-програмите, които са част от пакета x11-6.8.1, в директория /usr/X11R6/lib/X11/doc може да се намерят допълнителни сведения.
  Тъй като настройващия файл бе откопиран от примерния за vesa, в него се намира готов дял с vesa драйвер. След този дял бе създадена още един, в която бе описана използваната видео-карта. Например за NVidia изглежда ето така:
  Section "Device"
    Identifier "Card0"
    Driver   "nv"
  EndSection
 • Екран:
  Дяла Screen свързва видео-картата и монитора. Настройваните екрани трябва да се различават по своя разпознавател.
  В дяла бе намерен реда Device "VESA Framebuffer", който бе закоментиран, като се постави символа за коментар '#' преди данните. На нов ред се добави Device, последвано от разпознавател на картата ограден в двойни кавички. Ето как изглежда тази част от файла:
  Section "Screen"
     Identifier "Screen 1"
     #Device   "VESA Framebuffer"
     Device   "Card0"
     Monitor   "My Monitor"
  В дяла Screen се задава и броя битове за цвят по подразбиране (DefaultDepth). В поддялове Display се задава и списък от желаните разделителни способности(3) (Modes), при съответния брой на битове за цвят.
 • ServerLayout:
  Този дял свързва екраните с входните устройства, като мишки, клавиатури и т.н. Може да има повече от един такав дял, като дяловете трябва да са с различен разпознавател. По-подразбиране се използва първия срещнат дял ServerLayout от файла.

По-подробно за xorg.conf виж в xorg.conf(5x), a при XFree86 съответно - XF86Config(5x).


Настройването завършва с проверка. Изпълнява се командата "X -probeonly" и в случай на пагубни грешки, се преглежда за причината /var/log/Xorg.0.log(4) (преди бе XFree86.0.log).

За повече сведения за командата виж Xserver(1) "X".


На така качената система, при проверката, се получиха съобщенията:

_XSERV...: Unable to open socket for inet6
_XSERV...: transport open failed for inet6/...:0
_XSERV...: failed to open listener for inet6

Тези съобщения са само за сведение, не пречат на работоспособността на X Window и означават, че няма настроена поддръжка за IPv6.


Настройване на графична среда X Window (II част) >>

 1. Коментари в xorg.conf са редовете започващи със символа '#'.
 2. Настройките свързани с мишката са описани изчерпателно в файла
    /usr/X11R6/lib/X11/doc/README.mouse.
 3. При пусната графична среда разделителните способност се сменят циклично с клавишните комбинации [CTRL]+[ALT]+[+] и [CTRL]+[ALT]+[-].
 4. Цифрата в името на файла показва за кой дисплей се отнася.Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]