[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: kde)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

kde (K Desktop Environment)

Slackware 10.1 е комплектован с kde версия 3.3.2.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.kde

Това е "работна среда" (Desktop Environment), и като такава, освен Window Manager (kwin), включва file manager (konqueror, който е и web browser), терминал (konsole), звуков смесител (kmix) и много други. Тъй като е работна среда, не се очаква бързо пускане. Средата използва fontconfig и нейните библиотеки използват за база toolkit-та Qt.

Единствено в тази среда, за езиковите настройки на менюта, заглавия на прозорците и др., не се използват променливите от обкръжението, като например LANG (виж setlocale(3)). При първоначално пускане, сесията започва с вълшебник (kpersonalizer). С него се задават предпочитаните настройки за страна и език. Впоследствие те могат да се променят през "Контролен център". За да излезе български език, трябва да е качен пакета kde-i18n-bg.

При първото пускане, в kpersonalizer, вместо символи на кирилица се появиха квадратчета. Следващите две картинки нагледно показват разликите, при кодова таблица ISO8859-5, преди и след донастройването на fontconfig, както е описано [тук]:

kpersonalizer before
преди
kpersonalizer after
след
Бел.: щракнете с мишката върху картината, за да се покаже в реален размер

При програмата xmms (X Multimedia System), която използва gtk, няма промяна в резултатите. Затова и няма да се изпита отново. КDE включва собствена терминална програма и ще бъде изпитан с нея, вместо с xterm. Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 прекрасно
bg_BG.CP1251 прекрасно
bg_BG.KOI8-R прекрасно
bg_BG.UTF-8 прекрасно

Заключение: Резултатите за кирилица и български говорят сами за себе си. В сравнение с xfce, средата се зарежда доста по-бавно. Странно е обаче наличието на програма като kpersonalizer. Логично е, за езиковите настройки, да се използват променливите от обкръжението, които са стандарт, а не да се добавят собствени.

Други: Как се задава българска клавиатурни подредба в X Window, бе разгледано [тук]. В KDE има една програма (applet), kxkb (п-ф-у), която твърди, че може да зададе клавиатурна подредба. Интересна програмка, остава и някой ден (но не сега), да проработи. Частично работещото и състояние си е от години. И в KDE 2.x не работи добре, и явно няма да проработи както трябва. Може и да се ползва, но ако се иска клавиатурната подредба да работи 100%(, на шест, винаги, желязно) и т.н, то тя не трябва да се ползва. Графичен показалец, който показва избраната клавиатура както трябва, е програмата xxkb и се намира на този адрес. На същия сайт, на този адрес, има изчерпателни сведения за xkb на руски и английски. Програмата xxkb работи с всякакви window managers. Друга възможна програма е KKBSwitch.


Български в gnome >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]