[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window графична среда III част)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

Синоними на шрифтове:

Основния проблем за поддръжката на български език бе липсата на TrueType шрифт с кирилица в X Window. За решаването на проблема, системата трябваше да се донастрой, както е описано [тук]. При gtk приложеният, като xmms, без допълнително настройване, кирилица "работи" само при кодови таблици ISO8859-5 и KOI8-R.

В следващите редове ще бъде показано как да се сложат TrueType шрифтове и как да се създадат синоними, така, че в приложения не използващи fontconfig да показват знаци на кирилица. Търсенето на шрифт става по реда на зададените от FontPath директории, в настройващия X Window файл xorg.conf, до намиране на първо съвпадение. За целта е предвидена директорията "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local/"(1).

От шрифтовете на jre пакета, копираме в директорията файловете LucidaSansRegular.ttf и LucidaSansDemiBold.ttf. Изпълняват се следните команди:

/usr/X11R6/bin/mkfontscale \
 -e /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings \
 -a microsoft-cp1251
/usr/X11R6/bin/mkfontdir \
 -e /usr/X11R6/lib/X11/fonts/encodings \
 -a microsoft-cp1251

Бел.:Задължително е да се зададе на командния ред аргумент за кодова таблица CP1251: "-a microsoft-cp1251".

След това се създава файл fonts.alias, като примерен файл, където синонимите са зададени по-точно, е показаният [тук]. След тези настройки, изгледа за blackbox, при различни кодови таблици, е показан за CP1251 [тук] и за UTF-8 [тук]. Синонимите за helvetica, зададени във файла по-горе, може да се зададат и по-кратко, например:

-*-helvetica-*-microsoft-cp1251 "-b&h-lucida sans-*-microsoft-cp1251"

Синонимите за lucidasans-10 и lucidasans-bold-10 трябва да се зададат, защото такива шрифтове са зададени при някой от изгледите на blackbox. Забележете, че lucidasans-XX са зададени като синоними в "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/fonts.alias" и сочат към файл, който е за кодова таблица ISO8859-1 (latin1). Ето защо е важно директорията, да бъде зададена като FontPath, преди останалите.

Съвет: По-късно, след настройване на мрежата, може да се потърси в Интернет за corefonts.


X Display Managers >>

 1. Трябва да се провери в xorg.conf, дали директорията е зададена като FontPath, дали е преди останалите и дали се зарежда модула "freetype".Съдържание:

 1. Начало
 2. Езикови настройки
 3. Създаване и настройване на потребители
 4. Настройване на графична среда X Window (I част)
 5. Настройване на графична среда X Window (II част)
 6. X Window изпитания
 7. Настройване на графична среда X Window (III част)
 8. X Display Managers
 9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
 10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]