[empty image] [empty image]
[empty image]
[empty image] [empty image] [empty image]
[empty image]

Slackware Линукс на български

(X Window изпитания: twm)

Забележка: Не всички сведенията, както са описани на тези страници, са действащи за по-нови издания от Slackware 10.1. Например X Window може да работи без файл с настройки или настройките за клавиатура се описват в InputClass.

twm (Tab Window Manager)

Slackware 10.1 е комплектован с X Window версия 6.8.1 от X.org.
Пуска се с командата:

startx /etc/X11/xinit/xinitrc.twm

Този WM е разработен заедно с X Window, като част от проекта Athena на MIT. Общите системни настройките се задават във файла "/etc/X11/twm/system.twmrc".

Резултати:

LANG коментар
bg_BG.ISO8859-5 Изпитанието с xterm, за кирилица, завърши успешно.
bg_BG.CP1251 Пуска се толкова бавно, че процеса бе прекъснат. Липсата на подходящи шрифтове си каза думата.
bg_BG.KOI8-R Резултатите са същите като при ISO8859-5, но шрифта в заглавието изглежда дребен.
bg_BG.UTF-8 В xterm кирилицата излиза, но в заглавието на прозореца се виждат квадратчета. В настройващия файл .../system.twmrc са зададени шрифтове "-adobe-helvetica-*...-*-*". След като бяха променени с подходящи и изпитанието бе повторено, се получи кирилица в заглавието.

Заключение: Графичния дизайн е скромен, много силно параметризиран, което дава изключително големи възможности за настройка. За незапознати с него може да се стори странен начина, по който се променя фокуса на прозорците и графичните джаджи (Widgets). Това е класическото поведение при X Window. Този класически WM използва само растерни шрифтове. От създаването си не е претърпял никакво развитие. Стандартните му шрифтове не са подходящо подбрани и трябва да се осъвременят. Освен това опита да се преведе менюто на български доведе до "parse error". Едва ли ще се използва повече - едно пускане, от любопитство, му стига.

Като част от пакета x11-6.8.1 се спасява, но да се смята за премахнат!


Български в fvwm2 >>

Съдържание:

  1. Начало
  2. Езикови настройки
  3. Създаване и настройване на потребители
  4. Настройване на графична среда X Window (I част)
  5. Настройване на графична среда X Window (II част)
  6. X Window изпитания
  7. Настройване на графична среда X Window (III част)
  8. X Display Managers
  9. Настройване на графична среда X Window (IV част)
  10. Потребителски профил и X Window
 
Разрешително(лицензия):

Автор на тази статия е Румен Петров.

Автора Ви дава правото да разпространявате, обнародвате или отпечатвате статията или части от нея само, ако изрично укажете неговото име и посочите за местоположение този първоизточник(URL).

[empty image]
[empty image] [empty image] Last modified : Sunday May 12, 2019 [empty image]